Ostukorv
Lemmikud

Liikmesuse eelised ja tingimused

Liikmesuse eelised ja tingimused

Ootame teid kannatamatult GOLDi, PLATINUMi ja DIAMONDi klubi liikmeks. Mis tahes küsimuste tekkimisel pöörduge teile lähima YOLO kaupluse konsultandi poole või klõpsake nupul „Klienditugi“.

 

YOLO GOLD, PLATINUM ja DIAMOND liikmesusele kohaldatakse neid liikmesuse eeliseid ja tingimusi, mida meil on õigus korrapäraselt muuta.

 

Üldsätted

   YOLO GOLD liikmed saavad õiguse kuni 50% allahindlusele, mis kehtib kõikidele toodetele ja teenustele, välja arvatud mõned kaubamärgid/tooted/teenused, millele kehtib teistsugune allahindlus. Seda, milline allahindlus soovitud tootele kehtib, saab teada ükskõik millises YOLO kaupluses toote pakendil olevalt spetsiaalselt allahindlussildilt või YOLO GOLDi liikmetele mõeldud lõpphinna sildilt. Kui sellist silti tootel ei ole, pöörduge müüja poole.

   YOLO GOLDi liikmetele suunatud allahindlus kehtib tavahinnaga toodetele ja see ei laiene juba allahinnatud või kampaaniatoodetele.

   YOLO PLATINUMi ja YOLO DIAMONDi liikmetel on õigus valida YOLO kauplustes ja veebilehel yolo.ee olevast kaubavalikust endale sobivad tooted kaardi kehtivusaja jooksul. Selleks, et kasutada olemasolevat limiiti ostu tegemiseks, valige soovitud toode, pange see ostukorvi, märkige kättetoimetamise aadress ja valige maksmise lehel makseviisiks vastavalt YOLO PLATINUM või YOLO DIAMOND.

   Kui ostukorvi lisatud toodete kogumaksumus ületab olemasolevat limiiti, siis saab ostu eest tasuda osaliselt limiidiga ja osaliselt muu sobiva makseviisiga. Kättetoimetamise tasu, kui see on valitud, arvestatakse samuti ostude aasta- ja päevalimiidis.

   Kõikide kaarditüüpide puhul kehtib aasta- ja päevalimiit ehk 1000 eurot aastas ja 300 eurot päevas ning seda arvestatakse toote tavahinna alusel. Erandjuhul võib liikmetele kehtida erihind, sellisel juhul arvestatakse limiiti selle erihinna alusel. Veebipoes yolo.ee tehtavate ostude puhul arvestatakse limiiti veebipoes märgitud hindade alusel. Hindade nägemiseks peab liige oma profiili sisse logima ja soovitud toote valima. Allahindlust arvestatakse automaatselt, st kuvatavad hinnad on lõplikud, neist on allahindlus juba maha arvatud.

   Kättetoimetamise tasu, kui see on valitud, arvestatakse samuti ostude aasta- ja päevalimiidis.

   Veebipoe yolo.ee ja YOLO tavakaupluste kaubavalik võib erineda.

   Liikmel on õigus osta ja paralleelselt omada kõiki saadaolevaid kaarte, kuid tal on õigus kasutada vaid üht kaarti korraga. Liikmel on õigus muuta oma staatust kuni üks kord 30 päeva jooksul ja kuni neli korda aastas. Oma staatuse muutmise soovist peab liige teavitama kirjalikult, saates vastavasisulise vabas vormis avalduse e-posti aadressile: yolo@yolo.eening märkides oma täielikud andmed, mis peavad vastama kaardi esmasel ostmisel esitatud andmetele. Uuele staatusele vastavaid toiminguid saab liige hakata tegema seitsme päeva jooksul alates avalduse saamisest.

   Liikmel ei ole õigust omada rohkem kui ühte sama staatusega kaarti selle kaardi kehtivusaja jooksul.

   Kõiki kaarte saab osta kingituseks, selleks tuleb esitada selle isiku andmed, kelle nimele kaart vormistatakse.

   Kaardi eest maksja ja kaardi kasutaja andmed võivad erineda.

 

Liikmesus

              Liikmeks saavad olla kõik vähemalt 18-aastased isikud.

              YOLO jätab endale õiguse keelduda liikmesuse taotluse rahuldamisest ning lõpetada liikmesus oma äranägemisel ja põhjust esitamata.

              Liikmetele kohaldatakse YOLO kehtivaid eeskirju, sealhulgas konfidentsiaalsuspoliitikat ja -reegleid, mida võidakse ilma ette teatamiseta muuta.

             Liikmeks registreerumisel peab isik esitama kehtiva fotoga isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi), mis on välja antud Eesti Vabariigis.

 

Liikmekaardid ja liikmemaks

              YOLO GOLDi ja YOLO PLATINUMi liige peab tasuma liikmemaksu ühe 12-kuulise perioodi kohta alates kaardi omaniku registreerimisest. YOLO DIAMONDi liige peab tasuma ühekordse liikmemaksu, mis kehtib YOLO kaupluste ja veebipoe yolo.ee kogu tegutsemisaja jooksul.

              Teie liikmekaardiks on teie kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart), mis on väljastatud Eesti Vabariigis. Kliendikaardi eeliseid saab kasutada igas YOLO esinduses üle kogu maailma. Liikmekaarti ei saa edasi anda.

              Iga kord, kui sooritate ostu, esitage oma kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart), asetades selle spetsiaalsesse lugejasse. Vöötkoode, fotosid ja muid koopiaid vastu ei võeta.

              Ostu sooritamisel veebipoes yolo.ee tuleb enda isik sobival viisil tuvastada, kasutades andmeid, mis olid esitatud kaardi esmasel ostmisel.

              Kui teie isikut tõendava dokumendi kehtivusaeg lõppeb, võtke viivitamata ühendust klienditoega ning esitage kehtetuks muutunud isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi) ja uue, kehtiva isikut tõendava dokumendi mõlemast küljest tehtud koopiad. Kui müüjal tekib ostu vormistamisel kahtlus teie ostu õiguspärasuses, on tal õigus keelduda ostu vormistamisest.

              Kui te asetasite kehtiva isikut tõendava dokumendi spetsiaalsesse lugejasse, kuid ostetava toote hind jäi muutumatuks, siis tähendab see seda, et valitud tootele allahindlus ei kehti või on teie liikmesuse kehtivus lõppenud.

              Teie isikut tõendaval dokumendil peab olema selgesti tuvastatav ja loetav foto teie näost ning dokument peab olema kehtiv.

              Kaardi kadumisest või vargusest tuleb viivitamata teavitada ükskõik millist YOLO kauplust e-posti aadressil yolo@yolo.ee või telefonil +372 600 4500 või +372 5372 3777.

              Müüjal on õigus keelduda ostu vormistamisest juhul, kui tal tekib kahtlus, et ostu sooritav isik ei ole kaardi tegelik omanik, või kui isikul puudub ostu tegemise või kaardi kasutamise õigus.

 

Piirangud

   YOLO GOLD LIMITED EDITION

   ** Ostulimiit on 1000 eurot aastas ja 300 eurot päevas. YOLO GOLD LIMITED EDITIONi kaarti ei saa tagastada, vahetada ega müüa. Kaarti saavad kasutada üksnes eraisikud. Kaardi omanikuks registreeritakse üks isik üks kord ja seda ei saa muuta, kinkida ega võõrandada. YOLO GOLD LIMITED EDITIONi kaart kehtib 12 kuud.

   YOLO PLATINUM LIMITED EDITION

   YOLO PLATINUM LIMITED EDITIONi kaarti ei saa tagastada, vahetada ega müüa. Kaarti saavad kasutada üksnes eraisikud. Kaardi omanikuks registreeritakse üks isik üks kord ja seda ei saa muuta, kinkida ega võõrandada. YOLO PLATINUM LIMITED EDITIONi kaart kehtib 12 kuud. ** Ostulimiit on 1000 eurot aastas ja 300 eurot päevas.

   YOLO DIAMOND

   YOLO DIAMOND LIMITED EDITIONi kaarti ei saa tagastada, vahetada ega müüa. Kaarti saavad kasutada üksnes eraisikud. Kaardi omanikuks registreeritakse üks isik üks kord ja seda ei saa muuta, kinkida ega võõrandada. YOLO DIAMOND LIMITED EDITIONi kaart on TÄHTAJATU! (või kehtib seni, kuni tegutsevad YOLO kauplused ja veebipood yolo.ee) ** Ostulimiit on 1000 eurot aastas ja 300 eurot päevas.

   Kaardid ei kehti toodetele, mis ei ole müügiks mõeldud. Selliste toodete hulka kuuluvad näidistooted, millel ei ole tavaliselt pakendit ja mille eesmärk on tutvustada müügil oleva toote omadusi.

   YOLO kauplustest ja veebilehelt yolo.ee ostetud tooted on mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks ning neid ei ole lubatud müüa, edasi müüa ega kasutada äritegevuseks, ettevõtluseks või muuks tegevuseks kui isiklikuks kasutamiseks.

   YOLO kauplustest ostetud tooted on mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks, nende edasimüük on keelatud. Toodete edasimüügi või edasimüügi katse avastamise korral on liige kohustatud tasuma YOLO-le leppetrahvi YOLO kauplusest ostetud toote täishinna ulatuses. Liige on teadlik ja nõus sellega, et YOLO-l on õigus arvata leppetrahvi summa maha liikme krediitkaardilt, mille andmed liige kaardi või toote ostmisel esitas.

 

Liikmesuse pikendamise ja lõpetamise tingimused

   12 kuu möödumisel pikeneb kaardi kehtivus automaatselt järgmise 12 kuu võrra.

   Liikmesuse võib igal ajal lõpetada veebilehel yolo.ee loodud profiili alt. Kui see funktsioon ei ole kättesaadav, tuleb liikmesuse lõpetamise soovist teatada e-posti aadressil yolo@yolo.ee. Sellisel juhul jääb kaart kehtivaks ja liige saab selle eeliseid kasutada kaardi kehtivusaja lõpuni. Erand on YOLO DIAMONDi kaart: selle kaardi ennetähtaegse lõpetamise avalduse edastamisel lõppeb kaardi kehtivus kolme tööpäeva jooksul alates avalduse saamisest.

 

Kaardi pikendamine

              Kui te ei nõustunud kaardi automaatse pikendamisega, siis nõutakse liikmemaks teilt sisse teie kaardi kehtivusaja lõppemisele järgneva esimese ostu sooritamisel kaupluses või veebipoes yolo.ee. Kaardi pikendamise eest saate maksta pangaülekandega, sooritades ostu veebipoes yolo.ee või ükskõik millises YOLO kaupluses.

              YOLO GOLDi ja PLATINUMi liikmemaks arvatakse automaatselt maha Visa, Mastercardi ja American Expressi kaardilt. Summa arvatakse kaardilt maha pikendamise kuu esimesel päeval või esmase kaardi ostmise päeval.

 

 Uuendatud 6.11.2019 © 2019 MOBEX OÜ. Kõik õigused kaitstud